משפטי מוטיבציה והשראה של האנשים המצליחים בהיסטוריה

למשפטי מוטיבציה יכולים להיות השפעה חיובית על המחשבות, הרגשות וההתנהגויות שלנו. הם יכולים לעזור לנו: הגדילו את המוטיבציה והפרודוקטיביות שלכם: כאשר אנו קוראים או שומעים משפט מוטיבציה, זה יכול לעורר אותנו לפעולה ולהשיג את המטרות שלנו. שפרו את מצב הרוח שלכם: משפטי מוטיבציה יכולים לעזור לנו להתמקד בהיבטים החיוביים של חיינו ולהרגיש אופטימיים יותר לגבי העתיד. הפחיתו מתח וחרדה: משפטי מוטיבציה יכולים לעזור לנו למסגר מחדש את המחשבות שלנו ולראות אתגרים כהזדמנויות לצמיחה. הגבירו את הביטחון העצמי וההערכה העצמית שלכם: משפטי מוטיבציה יכולים להזכיר לנו את החוזקות והיכולות שלנו, ולעזור לנו להאמין בעצמנו.

כשאנו נתקלים בתמונות מוטיבציה אנחנו מקבלים השראה ואת האנרגיות החיוביות שלו, אנחנו לוקחים את המשפט ומבינים איך להתמודד עם האתגרים שלפנינו, משפטי מוטיבציה מעוררים בנו השראה, מאתגרים את התודעה וגורמים לנו לפעול, לשנות, לצמוח ולהשתפר כל הזמן.

לפעמים צריך קצת יותר מדרייב בשביל באמת לאמץ הרגלים של ווינרים, משפטי מוטיבציה מאנשים מצליחים גורמים לנו ללמוד מהם ולהבין את הראיה של אותם אלה שהצליחו ולהבין שפחות או יותר כולם דיברו את אותו הדבר.. זאת אומרת שיש נוסחה בדוקה איך להצליח ומדובר בחשיבה שלנו מדובר בדרך שאנחנו מתמודדים עם אתגרים בחיים ועם איך שאנחנו מסתכלים על החיים.
אחד הכלים הטובים להגשמה והשגת מטרות בשילוב עם משפטי מוטיבציה הוא לוח חזון אישי, ששם אנחנו יכולים לקחת משפט שאנחנו מתחברים ושילווה אותנו בדרך להצלחה שלו ולהתבונן בתמונות ולדמיין בכדי לייצר " מחשבה יוצרת מציאות " ולזמן את המציאות הרצויה לחיינו.

משפטי מוטיבציה על תמונת קנבס

.if you deserve it go get it

אם אתה רוצה את זה תשיג את זה.

תמונת קנבס מוטיבציה והשראה של קונור מקגרגור עם משפט מוטיבציה כתמונת קנבס לסלון תבנית 2

I must be willing to give up what I am in order to become what I will be

אני חייב להיות מוכן לוותר על מה שאני כדי להפוך למה שאני אהיה בעתיד.

(אלברט איינשטיין)

Dream big and dare to fail

תחלום בגדול והעז להיכשל.

(נורמן ווהן)

.The only way to make a difference is to start today

הדרך היחידה לעשות שינוי היא להתחיל היום.

(מרטין לות'ר קינג)

I’ve grown most not from victories, but setbacks. If winning is God’s reward, then losing is how he teaches us

אני גדלתי לא מנצחונות, אלא מכשלונות. אם ניצחון הוא גמולו של אלוהים, אז הפסד הוא איך שהוא מלמד אותנו.

(סרינה וויליאמס)

when you create art, the world has wait.

מתי שאתם יוצרים, העולם צריך לחכות.

תמונת קנבס מוטיבציה והשראה של וויל סמית' עם משפט מוטיבציה כתמונת קנבס לסלון תבנית 2

I learned that if you really work hard at something and you want it, you can achieve it

למדתי שאם אתה באמת עובד קשה עבור משהו, ואתה רוצה אותו, אתה יכול להשיג אותו.

(לואיס המילטון)

The truth is you don't know what is going to happen tomorrow. Life is a crazy ride, and nothing is guaranteed

האמת היא שאתה לא יודע מה הולך לקרות מחר. החיים הם נסיעה מטורפת, ושום דבר לא מובטח.

(אמינם)

.Identify your problems, but give your power and energy to solutions

זהה את הבעיות שלך, אבל תן את הכוח והאנרגיה שלך לפתרונות.

(טוני רובינס)

.everybody has talent, but ability takes hard work

לכולם יש כישרון, אבל היכולת דורשת עבודה קשה.

תמונת מוטיבציה והשראה של מייקל ג'ורדן של חברת 3WISH תבנית כתמונת קנבס לסלון 2

.Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts

ההצלחה אינה סופית, הכישלון אינו קטלני האומץ להמשיך הוא שקובע

(ווינסטון צ'רצ'יל)

.What you get by achieving your goals is not as important as what you become by achieving your goals

מה שאתה מקבל על ידי השגת היעדים שלך אינו חשוב כמו מה שאתה הופך על ידי השגת היעדים שלך

(זיג זיגלר)

Believe in yourself and all that you are. Know that there is something inside you that is greater than any obstacle

תאמין בעצמך ובכל מה שאתה. תדע שיש בתוכך משהו שהוא גדול מכל מכשול

(כריסטיאן ד. לארסון)

You have to fight to reach your dream. You have to sacrifice and work hard for it

אתה צריך להילחם כדי להגיע לחלום שלך. אתה צריך להקריב ולעבוד קשה בשביל זה

תמונת מוטיבציה והשראה של ליונל מסי עם משפט של חברת 3WISH כתמונת קנבס לסלון תבנית 2

The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams

העתיד שייך למי שמאמינים ביופי של החלומות שלהם

(אלינור רוזוולט)

Learn as if you will live forever, live like you will die tomorrow

תלמד כאילו תחיה לנצח, תחיה כאילו תמות מחר

(מהטמה גנדי)

If Your Actions Inspire Others To Dream More, Learn More, Do More and Become More, You Are a Leader

אם הפעולות שלך מעוררות השראה באחרים לחלום יותר, ללמוד עוד, לעשות יותר ולהיות יותר, אתה מנהיג

(ג'ון קווינסי אדמס)

The only person you are destined to become is the person you decide to be

האדם היחיד שאתה מיועד להיות הוא האדם שאתה מחליט להיות

(ראלף וולדו אמרסון)

when something is important enough, you do it... even if the odds are not in your favor

כשמשהו מספיק חשוב, אתה עושה את זה... גם אם הסיכויים אינם לטובתך

תמונת מוטיבציה והשראה של איילון מאסק של חברת 3WISH תבנית 2

Strength does not come from winning. Your struggles develop your strengths. When you go through hardships and decide not to surrender, that is strength

כוח לא מגיע מניצחון, המאבקים שלך מפתחים את החוזקות שלך, כשאתה עובר קשיים ומחליט לא להיכנע, זה כוח

(ארנולד שוורצנגר)

If you can do what you do best and be happy, you are further along in life than most people

אם אתה יכול לעשות את מה שאתה עושה הכי טוב ולהיות מאושר, הגעת רחוק יותר מרוב האנשים

(לאונרדו דיקפריו)

That we are responsible for our own fate, we reap what we sow, we get what we give, we pull in what we put out. I know these things for sure

שאנחנו אחראים לגורל שלנו, אנחנו קוצרים את מה שאנחנו זורעים, אנחנו מקבלים את מה שאנחנו נותנים, אנחנו מושכים את מה שאנחנו מוציאים. אני יודעת את הדברים האלה בוודאות

(מדונה)

i live to succed, not to please you or anyone else

אני חיה כדי להצליח, לא כדי לרצות אותך או אף אחד אחר

תמונת קנבס מוטיבציה והשראה של מרלין מונרו עם משפט מוטיבציה כתמונת קנבס לסלון תבנית 2

If you’re the type of person who has to fulfill your dreams, you’ve got to be resourceful to make sure you can do it

אם אתה מסוג האנשים שצריך להגשים את החלומות שלך, אתה צריך להיות בעל תושייה כדי לוודא שאתה יכול לעשות את זה

(וין דיזל)

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning

תלמד מאתמול, תחיה את היום, תקווה למחר. הדבר החשוב הוא לא להפסיק לשאול

(אלברט איינשטיין)

There is no easy walk to freedom anywhere, and many of us will have to pass through the valley of the shadow of death again and again before we reach the mountaintop of our desires

אין הליכה קלה לחופש בשום מקום, ורבים מאיתנו יצטרכו לעבור דרך עמק של צל המוות שוב ושוב לפני שנגיע לפסגת ההר של רצונותינו.

(נלסון מנדלה)

build your dreams or sumeone else will hire you to build their

תבנה את החלומות שלך או שמשהו אחר ישכור אותך לבנות את שלו

תמונת קנבס מוטיבציה והשראה של טומי שלבי 1 מצוייר עם משפט מוטיבציה מוצגת בסלון כתבנית 2 לקנבס

The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched -- they must be felt with the heart

את הדברים הטובים והיפים ביותר בעולם אי אפשר לראות או אפילו לגעת בהם - חייבים להרגיש אותם עם הלב

(הלן קלר)

Great minds discuss ideas; average minds discuss events; small minds discuss people

מוחות גדולים דנים ברעיונות, מוחות ממוצעים דנים באירועים מוחות קטנים דנים באנשים

(אלינור רוזוולט)

I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work

לא נכשלתי. אני הרגע מצאתי 10,000 דרכים שלא יעבדו

(טומס אדיסון)

you'll never find a rainbow if you look down

לעולם לא תמצא את הקשת בענן אם תסתכל למטה

תמונת מוטיבציה והשראה של כריסטיאנו רונאלדו של חברת 3WISH תמונת קנבס לסלון תבנית 2

It often requires more courage to dare to do right than to fear to do wrong

לעיתים קרובות נדרש יותר אומץ להעז לעשות נכון מאשר לפחד לעשות רע

(אברהם לינקולן)

Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking. Don't settle. As with all matters of the heart, you'll know when you find it

העבודה שלך הולכת למלא חלק גדול מהחיים שלך, והדרך היחידה להיות מרוצה באמת היא לעשות את מה שאתה מאמין שהוא עבודה נהדרת. והדרך היחידה לעשות עבודה נהדרת היא לאהוב את מה שאתה עושה. אם עדיין לא מצאתם אותו, המשיכו לחפש , אל תתפשרו, כמו בכל ענייני הלב, תדעו כשתמצאו אותו

(סטיב ג'ובס)

Everything you can imagine is real

כל מה שאתה יכול לדמיין הוא אמיתי

(פאבלו פיקאסו)

if you give pepole the why well enough, they will always find the how

אם תתנו לאנשים את הסיבה מספיק טוב הם תמיד ימצאו את האיך

תמונת מוטיבציה והשראה של ג'ורדן בלפורט הזאב מוול סטריט של חברת 3WISH כתמונת קנבס לסלון תבנית 2

Change will not come if we wait for some other person or some other time. We are the ones we've been waiting for. We are the change that we seek

השינוי לא יבוא אם נחכה לאדם אחר או לזמן אחר. אנחנו אלה שחיכינו להם. אנחנו השינוי שאנחנו מחפשים

(ברק אובמה)

As we look ahead into the next century, leaders will be those who empower others

כשאנחנו נסתכל קדימה אל המאה הבאה, מנהיגים יהיו אלה שיעצימו אחרים

(ביל גייטס)

Many of life's failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up

רבים מהכישלונות בחיים הם אנשים שלא הבינו עד כמה הם היו קרובים להצלחה כשהתייאשו

(תומאס א. אדיסון)

keep moving forward

תמשיכו להתקדם

תמונת מוטיבציה והשראה של keep moving farword של חברת 3WISH תבנית 2

Believe you can and you're halfway there

תאמין שאתה יכול ואתה כבר בחצי הדרך

(תאודור רוזוולט)

Some people want it to happen, some wish it would happen, others make it happen

יש אנשים שרוצים שזה יקרה, חלק מייחלים שזה יקרה, אחרים גורמים לזה לקרות

(מייקל ג'ורדן)

Happiness is not something readymade. It comes from your own actions

אושר הוא לא משהו מוכן. זה בא מהמעשים שלך

(דלאי לאמה)

we won't be able to solve problems using the same mindset we used when we created them

לא נוכל לפתור בעיות באמצעות אותה חשיבה שהשתמשנו בה כשיצרנו אותן

תמונת מוטיבציה והשראה של אלברט איינשטיין של חברת 3WISH כתמונת קנבס לסלון תבנית 2

Everybody has goals, aspirations or whatever, and everybody has been at a point in their life where nobody believed in them

לכל אחד יש מטרות, שאיפות או כל דבר אחר, וכולם היו בנקודה בחייהם שבה אף אחד לא האמין בהם

(אמינם)

When something is important enough, you do it even if the odds are not in your favor

כשמשהו מספיק חשוב, אתה עושה את זה גם אם הסיכויים אינם לטובתך

(איילון מאסק)

Always be yourself, express yourself, have faith in yourself, do not go out and look for a successful personality and duplicate it

תמיד תהיה עצמך, התבטא, תאמין בעצמך, אל תצא וחפש אישיות מצליחה ותשכפל אותה

(ברוס לי)

if you easte your time chasing butterflies in the yard they will run away from you.. spend your time cultivating your yard - they will come to you

אם תבזבז את הזמן שלך בלרדוף אחרי פרפרים בגינה הם יברחו ממך .. תשקיע את הזמן שלך בלבנות את הגינה שלך - הם יבואו אליך

תמונת קנבס של שדה פרחים עם משפט מוטיבציה של 3WISH תמונת קנבס לסלון כתבנית 2

Great achievement is usually born of great sacrifice, and is never the result of selfishness

הישג גדול נולד בדרך כלל מהקרבה גדולה, ולעולם אינו תוצאה של אנוכיות

(נפולאון היל)

The power of positive thinking is the ability to generate a feeling of certainty in yourself when nothing in the environment supports you

כוחה של חשיבה חיובית היא היכולת ליצור תחושת ודאות בעצמך כאשר שום דבר בסביבה אינו תומך בך

(טוני רובינס)

The only thing that’s keeping you from getting what you want is the story you keep telling yourself

הדבר היחיד שמונע ממך להשיג את מה שאתה רוצה הוא הסיפור שאתה ממשיך לספר לעצמך

(טוני רובינס)

its all stats whit a dream

הכל מתחיל מחלום

תמונות מוטיבציה של ילד חולם על מכונית עם משפט כתומנת קנבס של חברת 3WISH תבנית 2

Any time you sincerely want to make a change, the first thing you must do is to raise your standards

בכל פעם שאתה באמת רוצה לעשות שינוי, הדבר הראשון שאתה צריך לעשות הוא להעלות על הסטנדרטים שלך

(טוני רובינס)

I felt like it was time to set up my future, so I set a goal. My goal was independence

הרגשתי שהגיע הזמן להגדיר את העתיד שלי, אז הצבתי יעד. המטרה שלי הייתה עצמאות

(ביונסה)

The most important thing is to try and inspire people so that they can be great in whatever they want to do

הדבר החשוב ביותר הוא לנסות ולעורר אנשים כדי שיוכלו להיות מעולים בכל מה שהם רוצים לעשות.

(קובי בריאנט)

the one who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do

מי שמשגע מספיק כדי לחשוב שהם יכולים לשנות את העולם הם אלה שעושים זאת

תמונות מוטיבציה של סטיב ג'ובס עם משפט מוטיבציה ועסקים כתמונת קנבס של חברת 3WISH מוקאפ 2

משפטי מוטיבציה יכולים לספק שינוי עוצמתי בהלך הרוח. הם מציעים מנה מהירה של השראה, עוזרים לך להישאר ממוקדים, נמרצים ונחושים. קריאה או חזרה על משפטי מוטיבציה בקביעות יכולה לשפר את הגישה שלך, להגביר את האמונה בעצמך ולהניע אותך להגשמת שאיפותיך.

כן, הם עושים זאת! בעוד שחוויות אישיות עשויות להשתנות, מחקרים רבים הראו כי הצהרות חיוביות ומשפטי מוטיבציה יכולים להיות בעלי השפעה משמעותית על הלך הרוח, ההתנהגות והרווחה הכללית. המפתח הוא להשתמש בהם בעקביות ולהאמין בכוחם.

בהחלט. משפטי מוטיבציה יכולים לספק דחיפה נפשית בזמנים מאתגרים. הם מזכירים לך את הכוח הפנימי, החוסן והיכולת שלך להתגבר על מכשולים. חזרה על משפט מוטיבציה רלוונטי יכולה לעזור לשנות את נקודת המבט שלך ולהשאיר אותך ממוקד במציאת פתרונות.

ישנן דרכים שונות לשלב משפטי מוטיבציה בחיי היומיום שלך. אתה יכול לכתוב אותם על פתקיות ולמקם אותם במקום שבו תראה אותם לעתים קרובות, ליצור שומר מסך למכשירים שלך, או אפילו להגדיר תזכורות בטלפון שלך שיופיעו במהלך היום.

לוח חזון למוטיבציה יומיומית

לוח חזון מספק יתרונות רבים ריכזנו כאן את היתרונות של לוח חזון אישי

לכל המאמרים שלנו

פסל של בודהה עושה מיינדפולנס בנהר

מיינדפולנס להצלחה בחיים – המדריך המלא

בעולם שבו מתח והסחות דעת משתוללים, היכולת להתמקד ולהישאר רגועה היא קריטית. המדריך שלנו, "מיינדפולנס להצלחה בחיים – המדריך השלם", אמור לספק לכם את הכלים והטכניקות לאמץ את כוחה של מיינדפולנס. המדריך כולל אסטרטגיות לשיפור הריכוז, הפחתת מתח, שיפור מערכות יחסים וקידום רווחה כללית. על ידי שילוב מיינדפולנס בחיי היומיום, הקוראים יכולים לנצל את הפוטנציאל שלהם ולהגיע להצלחה גדולה יותר.

קרא עוד »
למצוא את האיקיגאי שלך! השיטה יפנית שתשנה לכם את החיים

איקיגאי – השיטה היפנית שתשנה לכם את החיים

איקיגאי, מושג יפני, מציע גישה ייחודית לניהול חיים מספקים ומאוזנים. מדריך זה יציג בפניכם שיטה זו, עקרונותיה וכיצד היא יכולה לשנות באופן דרמטי את חייכם. חשפו את הסוד שעזר ליפנים לחיות חיים ארוכים ומספקים וגלו כיצד גם אתם יכולים למצוא את האיקיגאי שלכם.

קרא עוד »

עוד בנושא

מהו תת המודע ואיך הוא פועל? תמונה המשקפת את תת המודע של הבנאדם על פי מחשבותיו חוק המשיכה ויצירת מציאות

מהו התת מודע ואיך מחשבה יוצרת מציאות?

קרה לכם שלפעמים שאתם מחליטים משהו והוא לא נמשך להרבה זמן? שהחלטתם להתחיל להתאמן ואחרי שבועיים הפסקתם? שהחלטתם להשקיע בפרוייקט חדש או לימודים או משהו אחר בחיים שלכם ואחרי כמה זמן זה נעלם? יש לזה כמה סיבות אבל הכל מתחיל מהתת מודע שלנו אבל בואו נעשה סדר..
Read More
לוח חזון 11 חלקים כדוגמה לתמונת קנבס של חברת 3WISH לוח חזון - כל מה שצריך לדעת

איך להכין לוח חזון שעובד ולהפוך את החלומות שלך למציאות

לוח חזון הוא כלי חיוני שיכול לשנות את חייכם ולעזור לכם להשיג את המטרות שלכם. הכנו לכם הסבר קצר מדוע חשוב ליצור לוח חזון ולמה הוא כל כך יעיל: מבהיר את המטרות שלכם: יצירת לוח חזון דורשת ממכם להגדיר בבירור את המטרות שלכם ולדמיין אותן. כאשר יש ייצוג מוחשי של השאיפות שלכם, קל יותר להישאר ממוקדים במטרה. תזכורת מוטיבציה יומית: לוח החזון שלכם משמש כתזכורת יומית לחלומות ולרצונות האישיים שלכם. על ידי הצבתו במיקום גלוי, אתם חשופים כל הזמן למטרות שלכם, מה שיכול לשמור על המוטיבציה בדרך להצלחה ✅
Read More
תמונה מעוררת השראה ומוטיבציה של עלה שרוצה לגדול להיות עץ הגשמה עצמית מוטיבציה והצלחה

משפטי מוטיבציה והשראה של האנשים המצליחים בהיסטוריה

למשפטי מוטיבציה יכולים להיות השפעה חיובית על המחשבות, הרגשות וההתנהגויות שלנו. הם יכולים לעזור לנו: הגדילו את המוטיבציה והפרודוקטיביות שלכם: כאשר אנו קוראים או שומעים משפט מוטיבציה, זה יכול לעורר אותנו לפעולה ולהשיג את המטרות שלנו. שפרו את מצב הרוח שלכם: משפטי מוטיבציה יכולים לעזור לנו להתמקד בהיבטים החיוביים של חיינו ולהרגיש אופטימיים יותר לגבי העתיד. הפחיתו מתח וחרדה: משפטי מוטיבציה יכולים לעזור לנו למסגר מחדש את המחשבות שלנו ולראות אתגרים כהזדמנויות לצמיחה. הגבירו את הביטחון העצמי וההערכה העצמית שלכם: משפטי מוטיבציה יכולים להזכיר לנו את החוזקות והיכולות שלנו, ולעזור לנו להאמין בעצמנו.
Read More
תמונה של אטום הנמצא בתדרים אנרגטיים המשפיעים על חוק המשיכה חוק המשיכה ויצירת מציאות

כל מה שלא ידעתם על תדרים אנרגטיים

תדרים אנרגטיים הם תנודות של אנרגיה הקיימות סביבנו ובתוכנו. הם בלתי נראים לעין בלתי מזוינת, אבל יש להם השפעה משמעותית על הרווחה הפיזית, הרגשית והרוחנית שלנו. כל דבר ביקום מורכב מאנרגיה, והכל רוטט בתדר שונה. לגוף שלנו, למחשבות שלנו, לרגשות שלנו ואפילו לאובייקטים שסביבנו יש תדרים אנרגטיים ייחודיים משלהם.
Read More

אנחנו אתכם בשנה המאתגרת הזאת - 20% על כל האתר .

Open chat
צריך עזרה?
שלום👋
איך אפשר לעזור?